Οκτώ αγωνιστικές σε Μπλατσέρη – πρόστιμο και τιμωρία σε Χλόη

  1. ΠΡΟΣ: α) ποδοσφαιριστή ΜΠΛΑΤΣΕΡΗ ΡΟΝΤΡΙΓΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτόν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στον εγκαλούμενο ποδοσφαιριστή ΜΠΛΑΤΣΕΡΗ ΡΟΝΤΡΙΓΟ την ποινή αποκλεισμού απο οκτώ (8) αγώνες καθώς και την χρηματική ποινή των ογδόντα (80) ευρώ.

(Άρθρα 1,5,10 παρ. 1 εδ. ΣΤ, 25 παρ. 2 & 15 παρ. 1)

2. ΠΡΟΣ: α) Σωματείο ΧΛΟΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτόν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο Σωματείο ΧΛΟΗ την χρηματική ποινή των οχτακοσίων (800) ευρώ καθώς και ποινή στέρησης του δικαιώματος για τέσσερις (4) αγωνιστικές να αγωνίζεται στην έδρα του.

(Άρθρο 15 παρ. 7 εδάφια α & β του ΠΚ της ΕΠΟ)

Scroll to Top